Видео клип - попълване на формата за записване в дистанционен курс

В този видео клип е показан пример, как да се попълни формата за записване в дистанционен курс.