GDPR

Уважаеми преподаватели, обучаеми, клиенти и други ползватели на услуги от „Европартнер“ ЕООД,

От 25 май 2018 г. в Република България влиза в сила „Общият регламент за защита на данните" (GDPR) – въведен с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

В тази връзка „Европартнер“ ЕООД предприе действия за управление на личните данни, при спазване на правните условия при получаване, обработване, предаване и съхраняване на лични данни като Администратор и като Обработващ.

Приемаме с отговорност да спазваме основните принципи на GDPR.

Екипът на „Европартнер“ ЕООД винаги е следвал всички законови изисквания и регламенти и за това предприе необходимите мерки, за да отговори напълно на новия европейски регламент.

Целта на този текст е да ви запознае с най- важните моменти, свързани със събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни.

Личните Ви данни се събират, обработват и съхраняват, съгласно основните принципи на GDPR.

I.Събиране:

1.Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно, при спазване на пълна конфиденциалност.

2.За конкретни, изрично указани и легитимни цели.Не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Събираме Вашите данни за да изпълним свои законово регламентирани, или договорни задължения, във връзка с предоставяните от нас услуги.

3.Точни и при необходимост, поддържани в актуален вид.

Ще предприемем всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

II.Обработване:

4.Обработваме личните Ви данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено, или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

III.Съхраняване:

5.Вашите данни съхраняваме във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни, съобразно нормативно установените срокове, приложими към нашата дейност.

6.При липса на законово регламентирани срокове за съхранение, ще се съобразим с изискванията и целите на правните, данъчните, одитните и други институции.

7.Вашите лични данни съхраняваме на нашите защитени компютърни конфигурации и хартиени файлове. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

8.Ние няма да разкрием Вашите лични данни, но можем да ги предоставим на:

  • Съдилища и други компетентни органи – в съответствие с, или както е предписано от закона.
  • Одитиращите органи, дейността на ЦПО „Европартнер“
  • Институции, извършващи проверка на легитимността и достоверноста на издадените от нас документи.
  • На Вас, или надлежно опълномощени от Вас лица.

9.Изискваме от всяка организация, на която разкриваме Вашите лични данни, да гарантира тяхната поверителност и да ги обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

10.Поддържаме непрекъснат процес на оценка, контрол и документална отчетност на обработването на лични данни.

За спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR) сме създали система от правила за защита на личните данни.

Разработили сме политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

На нашия сайт ще откриете Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В нея сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права, при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. Пълният текст можете да намерите на адрес:

Залагайки на добри практики, ние заявяваме, че имаме желанието, възможностите и готовността да извърши всичко необходимо с цел гарантиране сигурността и защитата на лични данни.

Вие може да се доверите на нашия екип като сигурен партньор в съвместната ни работа при процеса по обработка на личните данни във Вашата организация.

 

Контактите с администратора на лични данни може да осъществите на

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел: 0884807023

 

Екип на „Европартнер“ ЕООД