Хармонизиран европейски стандарт

"Хармонизиран европейски стандарт" е европейски стандарт, приет от европейска организация по стандартизация в изпълнение на мандат на Европейската комисия, чийто номер и връзка с директива се публикуват в "Официален вестник" (Official Journal) на Европейския съюз.

НСИСОССП