Екскавация

"Екскавация" е издълбаване, разбиване на скали и други със земекопни машини или взрив

НМИЗБУТИСМР