Специалност

"Специалност" е самостоятелно обособена трудова дейност в рамките на дадена професия

ЗПОО