Част от професия

"Част от професия" е обособена трудова дейност в рамките на една професия, за която може да се организира професионално обучение

ЗПОО