Кои документи за професионална квалификация са легитимни?

Как да разбера, дали издаваните от вашия учебен център документи са легитимни?

Според Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/ право да организират обучение и да издават легитимни документи за професионална квалификация, имат професионалните училища и колежи и лицензираните Центрове за професионално обучение /ЦПО/. ЦПО "Европартнер" е лицензиран с лицензия № 200612415. Лицензирането се извършва от Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ - орган към Министерски съвет. НАПОО поддържа регистър на лицензираните центрове, където може да се провери кой център е лицензиран и кои са професиите и специалностите, за които има право да издава документи.