До директора на ЦПО

"Европартнер" гр. Кърджали

-----

ЗАЯВЛЕНИЕ

за записване за обучение в присъствен курс

-----

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО:

-----

-----

МЕСТОРОЖДЕНИЕ:

-----

-----

МЕСТОЖИВЕЕНЕ:

-----

-----

ИЗБРАНА СПЕЦИАЛНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

-----

-----

-----

-----