Провеждане на изпити

Провеждане на изпити за удостоверяване на професията и издаване на документи

Провеждането на изпити за удостоверяване на професията и издаване на документи, за лица придобили знания, умения и компетентности, чрез неформално обучение, или самостоятелно учене, се организират, по реда на чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение /ЗППОО/, за валидиране на професията и издаване на съответните документи за квалификация. Изпитите се организират и провеждат по професиите, включени в лицензията.

За уточняване на подробности по организация на изпитите се обадете на телефон 0888673423

 

  Въпроси - отговори, коментари и становища от институции и експерти, свързани с професионалното обучение


  въпроси - отговори

  коментари, мнения